O ZDRAVÍ

ORIGINÁLNY PODCAST FOLLOW US ON SPOTIFY YOUTUBE FACEBOOK INSTAGRAM PATREON

  - - - SUBSCRIBE SUPPORT US ON

  Slide

  O ZDRAVÍ

  ORIGINÁLNY PODCAST
  FOLLOW US ON
  SUPPORT US ON
  PATREON
  SUBSCRIBE

   O KOM, O ČOM

   vyštudovaný farmaceut, VFU Brno a FaF UK Bratislava – PharmDr.
   vyštudovaný farmaceut, VFU Brno a FaF UK Bratislava – PharmDr.

   Oblasti záujmu

   Vitamín D

   Imunomodulácia v lekárenstve

   Lifestyle a detoxikácia

   Problematika výživových doplnkov a voľnopredajných liekov

   Suplementácia športovca

   praktické skúsenosti

   Verejná lekáreň – 3 roky

   Biomedicínsky výskum – 2 roky

   Veľkodistribúcia – 2 roky

   Marketing liekov a výživových doplnkov – 3 roky

   koníčky

   Šport

   Gastronómia a víno

   Cestovanie

   Bicykel, turistika

   vyštudovaný farmaceut, FaF UK Bratislava – PharmDr.

   Oblasti záujmu

   Mikrobióm a probiotiká

   Infekčná hnačka

   Spánok

   Problematika výživových doplnkov a voľnopredajných liekov

   praktické skúsenosti

   Verejná lekáreň – 5 rokov

   Klinická štúdia – 4 roky

   Marketing liekov a výživových doplnkov – 8 rokov

   koníčky

   Hudobná produkcia

   Futbal

   Priatelia, rodina

   Knihy