FOLLOW US ON

O KOM, O ČOM

vyštudovaný farmaceut, VFU Brno a FaF UK Bratislava – PharmDr.
vyštudovaný farmaceut, VFU Brno a FaF UK Bratislava – PharmDr.

Oblasti záujmu

Vitamín D

Imunomodulácia v lekárenstve

Lifestyle a detoxikácia

Problematika výživových doplnkov a voľnopredajných liekov

Suplementácia športovca

praktické skúsenosti

Verejná lekáreň – 3 roky

Biomedicínsky výskum – 2 roky

Veľkodistribúcia – 2 roky

Marketing liekov a výživových doplnkov – 3 roky

koníčky

Šport

Gastronómia a víno

Cestovanie

Bicykel, turistika

vyštudovaný farmaceut, FaF UK Bratislava – PharmDr.

Oblasti záujmu

Mikrobióm a probiotiká

Infekčná hnačka

Spánok

Problematika výživových doplnkov a voľnopredajných liekov

praktické skúsenosti

Verejná lekáreň – 5 rokov

Klinická štúdia – 4 roky

Marketing liekov a výživových doplnkov – 8 rokov

koníčky

Hudobná produkcia

Futbal

Priatelia, rodina

Knihy