FOLLOW US ON
SUPPORT US ON
PATREON
SUBSCRIBE

  O KOM, O ČOM

  vyštudovaný farmaceut, VFU Brno a FaF UK Bratislava – PharmDr.
  vyštudovaný farmaceut, VFU Brno a FaF UK Bratislava – PharmDr.

  Oblasti záujmu

  Vitamín D

  Imunomodulácia v lekárenstve

  Lifestyle a detoxikácia

  Problematika výživových doplnkov a voľnopredajných liekov

  Suplementácia športovca

  praktické skúsenosti

  Verejná lekáreň – 3 roky

  Biomedicínsky výskum – 2 roky

  Veľkodistribúcia – 2 roky

  Marketing liekov a výživových doplnkov – 3 roky

  koníčky

  Šport

  Gastronómia a víno

  Cestovanie

  Bicykel, turistika

  vyštudovaný farmaceut, FaF UK Bratislava – PharmDr.

  Oblasti záujmu

  Mikrobióm a probiotiká

  Infekčná hnačka

  Spánok

  Problematika výživových doplnkov a voľnopredajných liekov

  praktické skúsenosti

  Verejná lekáreň – 5 rokov

  Klinická štúdia – 4 roky

  Marketing liekov a výživových doplnkov – 8 rokov

  koníčky

  Hudobná produkcia

  Futbal

  Priatelia, rodina

  Knihy